Secretariaat

Contact

Secretariaat en adres van de school:

Amsterdamseweg 156

1182 HK Amstelveen

Tel. 020 – 6436979 (dinsdag en donderdag 10:30 – 16:30 uur)

email: opleiding@astrologiecollege.nl

 

Secretaresse:

Machteld Hamaker

email: machteld@astrologiecollege.nl

 

De Academie voor Toegepaste Astrologie is onderdeel van Asfaloth BV.

Asfaloth is CRKBO-erkend

KvK van Asfalorth: 33301425

Bankrekening Asfaloth:

  • NL 14 INGB 0009 2747 14