Secretariaat

Contact

Secretariaat en adres van de school:

Amsterdamseweg 156
1182 HK Amstelveen

Tel. 020 – 6436979 (dinsdag en donderdag 10:30 – 16:30 uur)

email: opleiding@astrologiecollege.nl

Secretaresse:
Machteld Hamaker

email: opleiding@astrologiecollege.nl

De Academie voor Toegepaste Astrologie is onderdeel van Asfaloth BV.

Asfaloth is CRKBO-geregistreerd

KvK van Asfaloth: 33301425

Bankrekening Asfaloth:  ING: NL 14 INGB 0009 2747 14
BIC: INGBNL2A