Het beroep astroloog

Astrologie als beroep

De astroloog is in de eerste plaats een adviseur. Het beroep astroloog bestaat uit het systematisch en deskundig toepassen van de astrologische methoden om de hem voorgelegde vraagstukken te analyseren, te duiden en op basis daarvan verantwoorde adviezen te formuleren en over te dragen.

Van de expertise van astrologen werd in het verleden voornamelijk gebruik gemaakt in individuele consulten. Een inventarisatie onder astrologen in binnen- en buitenland leert dat in de recente geschiedenis van deze expertise steeds actiever gebruik wordt gemaakt op verschillende andere gebieden zoals:

binnen bedrijven:

 • studiekeuze
 • coachingstrajecten
 • outplacement
 • assessment
 •  re-integratieproblematiek
 • gezondheidscentra (naast medische en paramedische medewerkers een astroloog als niet medische consultant)

afdelingen binnen commerciële bedrijven, non-profit organisaties of overheidsdiensten:

 • HR en personeelsbeleid, mobiliteitsvraagstukken, loopbaanadvies, herplaatsing van personeel
 • change management: projectmanagement, ondersteuning bij ontwikkelen van talent binnen organisaties,
 • competentiemanagement, begeleiden van veranderingsprocessen
 • zakelijke, strategische en financiële analyses, investeringsvraagstukken (ook voor zelfstandig ondernemers)

 

De Academie voor Toegepaste Astrologie
ziet beroepsmogelijkheden op de volgende vlakken:

Individueel niveau

 • Cliënten helpen inzicht te ontwikkelen in de door hen aangedragen thema’s
 • Cliënten helpen om problemen te analyseren die voor hen persoonlijk dan wel zakelijk relevant zijn
 • Individuele begeleiding in de vorm van coaching of consulten

Groepsniveau

 • Teamcoaching en ontwikkeling,
 • training

Organisatorisch niveau

 • Bedrijfsstrategische ondersteuning
 • Advisering

Daarnaast biedt de astrologie tal van mogelijkheden om processen te analyseren, historisch onderzoek te doen, inzichten in politiek en economie in het algemeen aan te reiken, en dit zijn nog maar enkele van de vele mogelijkheden van de astrologie naast het beroepsadvieswerk.

In landen als India is het consulteren van astrologen door politici en bedrijven de normaalste zaak van de wereld, in de westerse wereld is er om meerdere redenen nog een achterstand op dit gebied. Dat neemt niet weg dat ook in ons deel van de wereld astrologen wel degelijk geraadpleegd worden. Het is geen geheim dat Lady Diane verschillende astrologen heeft geraadpleegd, dat president Reagan zich liet adviseren om belangrijke vergaderingen te timen, en in Rusland is het bekend dat voormalig president Jeltsin eveneens een persoonlijke astroloog had.

Juist daarom is een astrologieopleiding op HBO-niveau van belang; een opleiding astrologie waar het vak in al zijn facetten, met inbegrip van verschillende stromingen en nieuwe ontwikkelingen, zo veel mogelijk volgens officiële normen wordt gedoceerd. Dat is waar de Academie voor Toegepaste Astrologie aan werkt.

Astrologie is een vak met prachtige mogelijkheden, dat een echte studie waard is!