Opzet studie

Academie voor Toegepaste Astrologie:
een beroepsopleiding astrologie op HBO-niveau

Wettelijk HBO-onderwijs is aan heel veel regels gebonden. Curriculum, modules, toetsen en onderwijs moeten gebaseerd zijn op heldere criteria, en het niveau moet hoog zijn. Waar het om duidingen gaat is objectiviteit en verifieerbaarheid eveneens van groot belang. Ondanks dat astrologie in onze maatschappij geen wettelijke erkenning heeft en de Academie geen officiële erkenning als HBO-opleiding  heeft, is de doelstelling van de Academie voor Toegepaste Astrologie om curriculum, les- en toetsstructuur zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wettelijke eisen, en modules te ontwikkelen en te verzorgen die grote diepgang hebben, en de student voorbereiden op een zelfstandige uitoefening van het beroep astroloog.

We werken intensief met een digitale leeromgeving waarin alle basistechnieken uitgebreid worden uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van veel voorbeelden. Ook oefeningen maken deel uit van de digitale leeromgeving. Voordeel is dat de student op de momenten waarop het hem / haar het beste uitkomt zich de lessen eigen kan maken.

De digitale leeromgeving wordt aangevuld met online klassen waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen oefenen. Vervolgens zijn er trainingsdagen in de school, waarbij de student verder getraind wordt in de stof, oefeningen krijgt en waar opdrachten door medestudenten en de docent besproken worden en van feedback worden voorzien.

Deze opzet van digitale leeromgeving en online klassen waaraan je van thuis uit deelneemt werkt in de praktijk ideaal: er is geen verlies van reistijd en er zijn ook geen reiskosten. De trainingen in de school ronden het geheel af. Tussendoor werken de studenten onderling in studiegroepjes en komen óf fysiek samen, of studeren samen via Skype.

Iedereen kan meedoen aan modules en workshops naar keuze, je hoeft dus niet per se student aan de Academie te zijn. Je kunt de modules actief volgen zonder toetsen te doen, maar je kunt ook kiezen om aan de bijbehorende toetsen deel te nemen.

We hebben de volgende modulesoorten:

online modules: dat zijn modules waarvan de lessen volledig in de digitale leeromgeving staan en waarvoor geen trainingen nodig zijn. Daarvoor kun je je op elk gewenst moment inschrijven. Zie onder de knop Curriculum of onder Actueel aanbod welke dat zijn.

gewone modules met trainingen. Deze modules zijn aan bepaalde data gebonden. Zie onder de knop Curriculum het overzicht van alle modules en de modulebeschrijvingen, en onder Actueel aanbod welke het lopend studiejaar worden gegeven.

workshops. Hier behandelen we heel gespecialiseerde onderwerpen. Een deel van de workshops maakt ook gebruik van de digitale leeromgeving, een deel is geheel in de school. Zie hiervoor onder de knop Actueel aanbod.

Bij Curriculum en Actueel aanbod kun je PDF’s downloaden met daarop alle informatie over de betreffende module, inclusief data en kosten. Een uitgebreide toelichting op de studie  staat in deze PDF: Opzet en werkwijze studie astrologie 2018-09-01